Electroimans de maniobra corrent alterna

Els electroimans de maniobra mouen un èmbol, tija a l'interior fent un esforç d'empenta o atracció. Els electroimants de maniobra poden fer treballs molt variats, des avisadors magnètics a electrovàlvules.

Electroimans de maniobra corrent alterna

Filtres actius